Sverigeunik forskning om frivillig barnlöshet i TGV

2010-11-03 11:39

Även om föräldraskap av de allra flesta betraktas som en självklar och naturlig del av livet finns också kvinnor och män som ser det som lika naturligt att inte skaffa barn. Tidskrift för genusvetenskap publicerar i nummer 3 2010 en artikel baserad på de två första vetenskapliga studierna av frivillig barnlöshet som genomförts i Sverige.

En rad studier har under en lång tid förutspått att frivillig barnlöshet är ett fenomen som kommer att öka i västvärlden. För kvinnor kan en sådan utveckling tänkas innebära att de inte längre med nödvändighet måste definiera sig själva i termer av moderskap. Fortfarande är emellertid förväntningarna höga på att alla, som en naturlig del av vuxenblivandet, ska vilja bli föräldrar och de som bryter mot föreställningen om att alla bör vilja ha barn måste alltjämt förhålla sig till negativa stereotyper och omgivningens ifrågasättande.

I artikeln i Tidskrift för genusvetenskap 3/2010 tittar forskarna Kristina Engwall och Helen Peterson närmare på hur frivilligt barnlösa kvinnor och män förhåller sig till de så kallade pronatalistiska normerna.

Numret innehåller även bland annat följande

“Jag har närt en helig önskan och längtan” – kvinnlighet, moderskap och sexualitet hos ofrivilligt barnlösa kvinnor i Sverige 1936–1943

Kopplingen mellan kvinnlighet och moderskap var minst lika stark på 1930-40-talen som idag. Utifrån brevväxlingar mellan barnlösa kvinnor och män och RFSU:s experter från denna tid, visar Sofia Kling hur barnlöshet och identitetsfrågor hängde samman. Av breven framgår bland annat att kvinnor hade stor beredskap att axla ansvaret för en infertilitet som lika gärna kunde ligga hos mannen.

“Utan kvinnor inget folkstyre” – en historisk exposé över kampen för ökad kvinnorepresentation i sverige

Att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i Sveriges riksdag har tagit lång tid, och i och med det senaste valet har antalet kvinnor åter minskat för första gången på nästan tjugo år. I den här artikeln beskriver Josefin Rönnbäck den envisa kamp och febrila aktivitet som efter 1921 och under många år framåt bedrevs för att få in fler kvinnor i politiken.

Offer, objekt, förlorare, försörjare, aktör – en mångfasetterad bild av traffickerade kvinnor

Traffickerade kvinnor beskrivs ofta som bortförda offer för illegal sexhandel och brutalt våld. Det medför risken att de utsatta måste uppvisa “rätt” historia för att få tillgång till rättslig och medmänsklig hjälp. I en artikel som bygger på dokumentation av 9000 traffickerade personer visar Ninna Mörner på gruppens heterogenitet, och föreslår nya verktyg för att fler ska nås av rätt stödinsatser.

Är könet kallare än kapitalet? – feminismens uppgång och fall i Sverige
av professor Tiina Rosenberg

Tidskrift för genusvetenskap är en refereegranskad tidskrift som ges ut med stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådet. På www.tegeve.se kan du läsa mer om tidskriften, teckna prenumeration samt ta del av gamla nummer.

Skribent Frida Lundberg
visa fler nyheter ›