Bår lyfts in i ambulans

Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling

2017-10-11 08:00

Genomsnittsåldern för människor i världen ökar, och med den ökar också förekomsten av stroke – särskilt bland kvinnor. För att risken för stroke ska minska och behandlingen för kvinnor ska bli bättre är det nödvändigt att erkänna könsskillnaderna när det gäller stroke och även att införa könsspecifika riktlinjer för stroke världen över. Det konstaterar forskare från gruppen Women Initiative for Stroke in Europe (WISE) i en artikel i tidskriften Nature Reviews in Neurology.

– Världen måste erkänna att det finns skillnader mellan könen när det gäller stroke och det behövs också riktlinjer som tar hänsyn till könsskillnaderna. Både forskning och behandling måste anpassas för att om vi ska kunna förbättra strokeutfallet hos kvinnor, säger Charlotte Cordonnier, professor i neurologi vid franska Lille University.

Hon är förstaförfattare till artikeln som är en sammanställning om de faktorer som särskiljer kvinnor när det gäller stroke. Författarna diskuterar framtida forskningsprioriteringar, och uppmanar hälso- och sjukvårdspolitiker att arbeta för att minska stroke hos kvinnor på global nivå.

– Internationellt sett fungerar strokebehandlingen bättre för män än för kvinnor, och det behövs mer forskning för att ta reda på varför det är så. Forskningsstudier måste anpassas så att båda könen kan inkluderas och kvinnor behöver lika tillgång till vård och rehabilitering, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, som också är en av forskarna bakom artikeln.

Här kan du läsa artikeln Stroke in women – from evidence to inequalities (Cordonnier C et al)

Skribent Elin Lindström Claessen, Sahlgrenska akademin
Bild foto: Istock
visa fler nyheter ›