Tema Skola i nya numret av Genus

2011-09-12 08:33

Nu har nummer två av årets tidningen Genus kommit, med tema skola. Lärarrollen och elevernas skolprestationer står i fokus. Läs bland annat om normkritik, antipluggkultur, om individualisering av lärarrollen och om män i förskolan.

Lekrum, klassrum och korridorer är inte bara fyllda av förväntningar om lustfyllt lärande och goda prestationer, utan även av värderingar och föreställningar – inte minst om kön och sexualitet. Vi tittar närmar på hur genus hanteras i skolmiljöer. Vad gör normer om kön med skolprestationer? Och hur påverkar fördomar om kön lärares syn på eleverna och på sitt yrke?

Genus ges ut med tre nummer per år. På temasidorna Genusskolan.se fylls också på med nya artiklar om skola och förskola.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›