TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart fjärde år. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar till Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, där de nya redaktörerna Renita Sörensdotter och Karin Lindelöf är verksamma som forskare. Renita Sörensdotter är fil. dr i socialantropologi och har i sin forskning de senaste åren främst fokuserat på sexuell (o)hälsa. Karin Lindelöf är etnolog och arbetar just nu med ett forskningsprojekt om tjejlopp som kulturellt fenomen.

Första numret med de nya redaktörerna, som kommer att publiceras under våren 2018, kommer att bli ett öppet nummer – med en bredd av vetenskapliga artiklar, recensioner, debatt och frispel från hela det genusvetenskapliga fältet. Redaktörerna vill nu ha in abstracts till vetenskapliga artiklar som skickas till tegeve@gender.uu.se senast den 24 april 2017.

Alla vetenskapliga artiklar genomgår dubbelt anonym kollegial granskning av två oberoende granskare som rekommenderar eller avråder publicering. För recensioner och övriga texter, vänligen se instruktioner på hemsidan eller kontakta den tillträdande redaktionen. TGV, som startade redan 1980 (då med namnet Kvinnovetenskaplig tidskrift) är nordens äldsta kollegialt granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.

Skribent Jimmy Sand
Bild David Naylor / Uppsala universitet
visa fler nyheter ›