Tidskrift för genusvetenskaps förstasida. Det står "Cisnormativitet och feminism" och är ett bild på ett barn som har på sig rullskridskor

TGV:s nya nummer om cisnormativitet

2017-01-18 10:23

Tidskrift för genusvetenskap undersöker i sitt senaste nummer relationen mellan transaktivistiska rörelser och transstudier samt feminism och feministiska studier. Det gör man med utgångspunkt i begreppet ”cisnormativitet”.

Redaktörer för numret är Iwo Nord, Signe Bremer och Erika Alm och bland de medverkande finns Del LaGrace Volcano, Sam Holmqvist, Marie-Louise Holm, Nina Lykke och Zara Saeidzadeh.

Relaterat material
visa fler nyheter ›