Transpersoners situation i fokus för globalt forskningsprojekt

2010-10-06 09:15

Situationen för transpersoner har under senare år kommit upp på agendan hos flera organisationer och institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter.
– Det har skett ett skifte från ett patologiskt perspektiv till ett rättighetsperspektiv, konstaterar Carsten Balzer, under 3rd European Transgender Council i Malmö.

I torsdags inledde Transgender Europe (TGEU) sin tredje konferens och i år var det Sveriges tur att stå värd. Tvåhundra deltagare kom till Malmö högskola för att diskutera situationen för transpersoner i Europa och resten av världen.

Carlsten Balzer är kulturantropolog och arbetar med TGEU:s forskningsprojekt ”Transrespect versus transphobia worldwide” (TVT), som presenterades under konferensen. Inom projektet kommer ett forskarteam att genomföra en jämförande studie över situationen för transpersoner i olika delar av världen.

– Jämförelser över hbt-personers rättigheter i olika länder saknar ofta uppgifter om transpersoner. Därför är det viktigt att ta fram den här typen av information även kring transpersoners situation, säger Carsten Balzer.

Forskarteamet kommer bland annat att kartlägga det lagstadgade skyddet mot diskriminering, tillgång till behandling för transsexuella och möjligheterna att själv bestämma vilken behandling man vill ha. Resultatet kommer att presenteras som en illustrerande världskarta över transpersoners rättigheter, land för land.

Från patologisering till MR-fokus

För att kontextualisera de kvantitativa resultaten kommer studien att kompletteras av intervjuer med transaktivister från olika delar av världen.

– Vi tycker att det är viktigt att utvärdera resultaten i relation till lokala transrörelser. Vad som ses som framsteg i ett land kan ses som stigmatisering i ett annat.

Som bakgrund till projektet beskriver Carsten Balzer hur hanteringen av frågor som rör transpersoner har gått från att präglas av ett patologiskt perspektiv till att börja handla om mänskliga rättigheter. Detta bekräftas också under konferensen, där representanter från bland annat Europakommissionen för mänskliga rättigheter och Amnesty International finns med bland talarna.

Schabeena Francis Saveri är doktorand vid Tata Institute of Social Science (TISS) i Mumbai och deltar under konferensen i ett panelsamtal om olika transrörelsers politiska strategier. I sin avhandling undersöker hon hur det indiska hijras-communityt har organiserat sig och börjat kämpa för sina rättigheter.

– Hijras har funnits i tusentals år och har starka kopplingar till kultur och religion, förklarar hon, men tillägger att samtidigt som gruppen accepteras som tillhörande ett tredje kön så utsätts man för omfattande diskriminering.

Hijras har sedan länge levt i en gemenskap med egna traditioner, men Schabeena Francis Saveri menar att det är först under senare decennier som man har börjat organisera sig utåtriktat.

– I samband med att hiv uppmärksammades i slutet av 90-talet inledde communityt ett omfattande hiv-preventivt arbete. Man startade organisationer som har blivit en grund för utåtriktad organisering och nu arbetar många grupper med ett rättighetsperspektiv, säger hon.

Problematisering av transbegreppet

I avhandlingen kommer Schabeena Francis Saveri också att resonera kring det västerländska transbegreppet i relation till sitt forskningsområde. Hon tycker att transbegreppet fyller en funktion som paraplybegrepp, så länge man är medveten om att olika grupper under paraplyet har olika intressen. Som exempel hänvisar hon till Indiens genussystem.

– Systemet med tre genus fyller en viktig funktion för hijras, som varken identifierar sig som kvinnor eller män, men för transpersoner som identifierar sig som kvinnor eller män har det inte samma betydelse, förklarar hon.

Även inom TVT-projektet kommer man att diskutera det, i en global kontext, långt ifrån oproblematiska transbegreppet.

– På många håll är trans helt obegripligt. Det stämmer inte alltid med hur ”trans”personer utanför västvärlden definierar sig. Vi behöver fortsätta att diskutera terminologin, säger Carsten Balzer.

Vad skulle du vilja se för forskning framöver?

– Jag skulle gärna se att det forskades kring hur lokala samhällens genussystem förändrades i samband med den västerländska koloniseringen, och så vill jag se fler studier av transpersoners organisering i olika länder.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›