Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande

2015-03-18 15:08

Vilka insatser leder till ett företagande på lika villkor? Det tittar Katarina Pettersson, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala, närmare på i en ny rapport från Tillväxtverket.

– Jag har undersökt de policys som finns för att stödja kvinnors företagande i de sex olika nordiska länderna och helt enkelt tittat närmare på hur ländernas policy är formulerad, säger hon.

Fokus läggs på individuella kvinnor

Rapporten lyfter fram resultat och lärdomar av insatser som genomförts för att främja kvinnors företagande. Den ger en breddad och fördjupad kunskap om vilka insatser som på sikt kan leda till ett företagande på lika villkor.

– När man positionerar kvinnor i en underordnad ställning och utgår från att de behöver hjälp, att de inte kan det här med företagande, då läggs fokus på individuella kvinnor som är företagare och inte på de strukturella problem i företagsfrämjande system och arbetsmarknaden i stort som missgynnar kvinnor.

Vissa av de nordiska länderna har under senaste åren tagit steget mot ett mer strukturellt perspektiv medan andra har tagit ett steg tillbaka.

– Det blir intressant att se vad som händer framöver. Inte minst eftersom både Norge och Sverige har relativt nya regeringar, säger Katarina Pettersson.

Skribent Cecilia Köljing
visa fler nyheter ›