Umeås prorektor tar diskussionen

2013-06-25 15:49

För en tid sedan presenterade sekretariatet alumnundersökningen Genusvetarnas framtid. I de fokusgrupper som tillsammans med en enkät ligger till grund för undersökningen säger flera av de tidigare genusstudenterna att ett av skälen till att de valt att läsa just genusvetenskap är att de burit med sig en känsla av att något är fel i samhället. De beskriver egna erfarenheter av ojämställdhet och ojämlikhet.

Kjell Jonsson, prorektor vid Umeå universitet, beskriver på sin blogg hur han blivit uppringd av en förtvivlad student som fått erfara hur hennes feministiska engagemang gjort henne till måltavla för påhopp och hot på universitet. Att de erfarenheter av bristande jämställdhet i samhället som genusstudenterna i alumnundersökningen bär med sig har sin motsvarighet också i den akademiska världen är i och för sig inget nytt. Det är dock viktigt att som, Jonsson lyfta frågan till en principiell diskussion som handlar om att värna de akademiska grundvärdena.

Genusforskning är en legitim och sanktionerad vetenskaplig inriktning, skriver Jonsson. Dess värde och kvalitet ska naturligtvis inte bedömas efter några andra måttstockar än de som vanligtvis används inom våra olika vetenskapliga fält, konstaterar han vidare. Att detta gång efter annan måste påpekas visar dock att såväl studenter som forskare inom området har specifika förutsättningar att jobba under.

Skribent Kerstin Alnebratt
visa fler nyheter ›