Ungdomars vardagsliv och genusskapande

2018-03-28 12:00

Det är enkelt att hålla koll på ny forskning med genusperspektiv via databasen Gena. Här tipsar vi om avhandlingar som handlar om ungdomars vardagsliv, genusskapande och agens.

Följande två avhandlingar handlar om hur unga kvinnor (i Sverige och Kurdistan) skapar genus och etnicitet i förhållande till klasstillhörighet.

Titel: Seeking Middle-Classness (2018): University Students in Iraqi Kurdistan
Författare: Katrine Scott, genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet
Beskrivning: Om unga personer i Kurdistan som längtar efter normalitet och försöker finna den genom att skapa sig själva som medelklasstillhörande.
Länk till avhandlingen

Titel: Härifrån till framtiden: Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv.
Författare: Johanna Sixtensson, Malmö universitet, Hälsa och samhälle.
Beskrivning: Studien utgår från en grupp tjejers vardag i Malmö och beskriver hur de utmanar föreställningar och omförhandlar ideal. Avhandlingen belyser hur kön, klass och etnicitet påverkar ungdomars vardag.
Länk till avhandlingen
Länk till pressmeddelande

Nästa avhandling handlar om pojkar och deras maskulinitetsskapande i skolan, och hur det kan kopplas till sämre skolresultat är flickors. Olika aspekter som tuffhet, tystnad, skoltrötthet etc. kopplas till maskulinitetsgörandet.

Titel: Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet.
Författare: Fredrik Zimmerman, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
Beskrivning: Tidigare forskning har visat att normer kring maskulinitet skapar begränsningar för hur pojkar och flickor kan utvecklas i skolan. Genom intervju- och observationsstudier har Fredrik Zimmerman undersökt pojkars syn på studier i relation till maskulinitetsnormer.
Länk till avhandlingen
Länk till pressmeddelande

…mer forskning på samma tema:

Fanny Ambjörnssons avhandling “I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer” från 2004 ingår som kurslitteratur på många genusvetenskapliga utbildningar. Den handlar om vardagslivet för tjejerna som går i två olika klasser på en gymnasieskola, en “Barn och Fritidslinje”, och en “Samhällslinje”. Forskningen visar hur tjejerna skapar tydliga klassmarkörer genom att iscensätta sin egen klasstillhörighet och tillhörande femininitet.

Bild Mostphotos
Relaterat material
visa fler nyheter ›