Uppsala universitet

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

2017-03-03 11:27

Uppsala universitet hyrde ut föreläsningslokal till Sverigedemokraterna (SD), som höll ett slutet möte på tisdagen den 28 februari. Skandal, anser Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, som menar att beslutet inte bara störde den akademiska verksamheten utan också skapade otrygghet för rasifierade studenter och personal på universitetet.

– Jag tycker att det är oerhört allvarligt och vill gärna se ett starkt ställningstagande från ledningen, att universitetet beklagar det som har inträffat offentligt och att uthyrningsreglerna samt policies ses över. Skadan är redan skedd och det är det minsta som anställda och studenter förtjänar nu.

Det säger Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet samt en av de vetenskapliga ledarna för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, som Uppsala universitet nyligen inrättat.

Foto: Ulrika Wahlberg

Hon var på plats den 28 februari när SD höll sitt slutna möte på campuset Ekonomikum, som samlar universitetets ekonomiska ämnen, informatik och media samt kulturgeografi.

– Det är skandalöst att ett slutet möte fick störa den akademiska verksamheten – föreläsningar som skulle hållas innan mötet fick ställas in på grund av polisens stora säkerhetspådrag. Jag var där utanför och bad om att få komma in på min arbetsplats men möttes av svaret ”Det får du inte” av polisen.

Irene Molina tycker att universitetet undvek att informera personalen, hon fick själv reda på mötet via Uppsala Nya Tidning, och att universitetets hänvisning till policy-regler om att de hyr ut till alla riksdagspartier, är ett svagt argument.

– Även om man skulle köpa det argumentet så kvarstår faktum att detta var ett slutet möte. Det hade ingenting med akademin att göra. Att ett statligt universitet dessutom hyr ut lokaler och betraktar sig själv som en marknadsaktör, som om vår verksamhet skulle vara en kommersiell verksamhet, är också bekymmersamt.

Hon tycker att uthyrningen till just SD är problematisk av flera skäl.

– Det är ett parti som föraktar allt som har med kunskap och forskning att göra. Att medlemmar av partiet då är på ett universitet har ett stort symboliskt värde för dem och legitimerar givetvis i förlängningen SD.

Dessutom skapar det ett otryggt rum, särskilt för de studenter och anställda som är rasifierade.

– Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och jag som rasifierad forskare känner mig hotad när partimedlemmar befinner sig inom mitt arbetsområde och det gäller så klart i allra högsta grad även studenterna. Värdegrundsarbetet på Uppsala universitet blir bara tomma ord.

Irene Molina tillhör styrelsen på Antirasistiska akademin, som kommer att förbereda skrivelser till universitetet.

– Dessutom kommer Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism erbjuda sig att påbörja samtal med universitet. Det handlar om allmänna utrymmen och offentliga rum och hur mycket vi är beredda att tolerera att rasismen får ta plats där, säger hon.

Peter Elenfalk är byggnadsdirektör på Uppsala universitet och den som ansvarar för beslut om att hyra ut lokalerna till SD. Han menar att universitetet utifrån dess nuvarande uthyrningspraxis fattade rätt beslut.

– Vi har en frikostig syn när det gäller att hyra ut lokaler till olika föreningar och organisationer i samhället. Vi hyr normalt ut till partier som sitter med i riksdagen. Samtidigt har vi grundläggande värderingar på universitetet som många anser att den här uthyrningen har krockat med. Men det kan vi på universitetet som en politiskt obunden organisation givetvis inte uttala oss om.

 

Men anser universitetet att SD är som vilket parti som helst?

– Det där är givetvis en gränsdragning. Nu har ju till exempel Anna Kinberg Batra börjat släppa in SD i det politiska samtalet – ska vi i sådant fall förbjuda även moderaterna att hyra lokaler av universitetet? Vi behöver tydliga regler att förhålla oss till. Genom att SD har kommit in i riksdagen via allmänt val har de fått viss legitimitet. Det måste finnas en likabehandlingsprincip där alla riksdagspartier behandlas lika. Men kanske bör universitetet se över principen att över huvud taget hyra ut till politiska partier, med tanke på det som inträffat.

Hur ser ni på att rasifierade forskare och studenter kan känna sig hotade på campus?

– Jag förstår att de kan känna en olust. Det är så klart inte bra.

Säpo och polisen tömde ju området mycket tidigare än mötet började och på så vis påverkades den akademiska verksamheten eftersom studenter och personal fick lämna området och inte kunde komma in – hur tänker ni kring det?

– Man ska ha nyanser i livet. Man flyttade en föreläsning till en ny lokal och en annan föreläsning till nästa dag. Säkerheten fick gå först på grund av de hotbilder som uppkom det sista dygnet innan mötet. Vi stängde bara av en sektion och jag bedömer att det har påverkat vår verksamhet i relativt liten omfattning. Som jag upplever det fungerade det relativt bra.

Men de som säger att de inte fick komma in på sin arbetsplats – har de fel?

– Ja det är inte den informationen jag har.

Hur kommer man från universitetets ledning att följa upp detta?

– Vi har ägnat dagen åt att se över hur våra regler ser ut och tittat på hur andra universitet har gjort. På måndag kommer frågan tas upp i Rektorns ledningsråd. Vi behöver förtydliga våra riktlinjer. Jag tror att det kommer att vara en fruktbar och viktig debatt som kommer att föras i framtiden.

Skribent Anneli Tillberg
Bild David Naylor
visa fler nyheter ›