Våld under skilsmässa

2006-06-15 13:34

Kvinnor som lämnar våldsamma män utsätts för ökat våld just innan separationen, visar en ny avhandling. Rädsla för barnens pappa gör också att många mammor sänker sina krav i vårdnadstvister.

Hans Ekbrand, sociolog vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling Separationer och mäns våld mot kvinnor studerat våld mot kvinnor i olika faser av ett heterosexuellt samboförhållande eller äktenskap ser ut.

Sexuellt våld är vanligast tidigt i en relation, medan det psykiska våldet är störst när relationen är på väg att ta slut. Undersökningen baseras på analyser av enkätfrågor till 357 kvinnor som haft en vårdnadstvist eller uppsökt kvinnojourer. Av dem hade 60 procent någon gång utsatts för fysiskt våld av sin man. Det är vanligen kvinnan som vill skiljas och mannens våld mot henne ökar ofta kraftigt tiden innan hon lämnar honom.

– Separationen föregås av en upptrappning av våldet. Sista sex månaderna i relationen innehåller mer våld än hela perioden innan, som i genomsnitt var nio år.

Fysiskt och sexuellt våld minskar oftast drastiskt när kvinnan går, medan psykiskt våld och hot består på samma höga nivå som under sista tiden paret bor ihop.

För att underlätta arbetet för bland annat kvinnojourer har Hans Ekbrand tagit fram en modell som bedömer risken för att kvinnan utsätts för fysiskt våld igen efter separationen. Modellen ger rätt bedömning i 80 procent av de enkätsvar som den är utvecklad ifrån.

Fördelen med denna modell jämfört med SARA som flera polis- och kriminalvårdsmyndigheter använder är enligt Hans Ekbrand att den bygger på information som kvinnan kan ge, medan SARA ofta kräver expertkunskap från exempelvis psykolog eller psykiatriker.

Undersökningen visar också att hälften av de kvinnor som hade haft en tvist i Familjerätten och som svarade att de känt sig rädda för pappan sänkte sina krav i vårdnadsförhandlingen på grund av rädslan. Familjerätten behöver därför se över sina rutiner, menar Hans Ekbrand.

– En del pappor tjänar på att använda våld och det är inte så det ska gå till. Våld får inte vara en fördel.

Skribent Inga-Bodil Hermansson
visa fler nyheter ›