Tidskrift för genusvetenskap 2-3 2018

Vetenskap, konst och debatt i nya TGV

2018-10-22 15:10

Nummer 2-3 2018 av Tidskrift för genusvetenskap är ett öppet nummer. Redaktionen vill med det spegla pluralismen i den samtida genusforskningen. Numret innehåller artiklar som behandlar ämnen som tidsnormer och begäret efter det förflutna, handlingsutrymmet för en företagarhustru i 1800-talets Sverige, vilken roll kön spelar i mötet med vården, möjligheterna för radikal feministisk kritik i en nyliberal världsordning, jämställdhetsintegrering i offentlig sektor samt makt och motstånd i svenska våldtäktsdomar.

Nästa nummer blir det sista för året och kommer att ha tematisk inriktning på naturvetenskap och utbildning.

Redaktörer för Tidskrift för genusvetenskap är Camilla Flodin samt Karin S. Lindelöf. Redaktionssekreterare är Anna Bark Persson. Samtliga är forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Källa Tidskrift för genusvetenskap
Relaterat material
Relaterade artiklar
visa fler poster ›
visa fler nyheter ›