Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete ger resultat

2010-05-04 09:37

Jämställdheten är god för majoriteten av det forskningsstöd som Vetenskapsrådet utbetalar, men inom medicinområdet finns fortfarande en skillnad till kvinnors nackdel. Det visar en analys av jämställdheten inom myndighetens forskningsfinansiering.

– Vi klarar vårt uppdrag över nästan hela linjen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling. Jämställdheten i forskningen är en av våra viktigaste arbetsuppgifter som vi har jobbat aktivt med i många år. Därför är det oerhört glädjande att vi når positiva resultat.

Var tredje år undersöker Vetenskapsrådet utvecklingen av jämställdheten inom forskningsstödet från myndigheten. I årets rapport undersöks utfallet av drygt 16 000 ansökningar om forskningsbidrag som kom in till Vetenskapsrådet åren 2006-2008.

När man tar hänsyn till de sökandes forskningserfarenhet har kvinnor och män samma framgång. Det är bara inom medicinområdet som det fortfarande finns en säkerställd skillnad till kvinnornas nackdel. Denna skillnad har dock minskat.
– I en tidigare rapport har vi analyserat den bristande jämställdheten inom medicinområdet. Det är något vi nu får arbeta vidare med, liksom ett 20-tal årliga högkvalificerade forskartjänster som domineras av män, säger Pär Omling.

En tydlig förbättring ur jämställdhetssynpunkt syns för utdelningen av Linnéstödet, en bidragsform med syfte att stödja särskilt framstående forskningsmiljöer.
– Vi fick en del kritik kring jämställdheten bland projektdeltagarna efter den första utlysningen av Linnéstödet. Vi förde då diskussioner med kvinnonätverk och med lärosätena och kunde på grundval av dessa ändra riktlinjerna för den andra utlysningen. Detta har gett väldigt positiva resultat, säger Pär Omling.

I maj fattar Vetenskapsrådets styrelse beslut om en uppdaterad jämställdhetsstrategi som syftar till att befästa det som är bra och komma till rätta med kvarvarande problem.

Skribent Charlie Olofsson
Källa Pressmeddelande från Vetenskapsrådet.
visa fler nyheter ›