Vi söker en projektsamordnare

2018-11-22 13:59

Nationella sekretariatet för genusforskning söker en projektsamordnare som ska arbeta med nordiska projekt och uppdrag. Som projektsamordnare deltar du i hela processer, från idé till genomförande av aktiviteter. Du samarbetar med kollegor med olika kompetenser, och i olika konstellationer, beroende på verksamhetens innehåll.

Sedan 2013 ansvarar sekretariatet för samarbetsorganet NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. NIKK ska bland annat sammanställa och strategiskt förmedla forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.

Anställningen är en tillsvidaretjänst på 100% med placering vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sista ansökningsdag är 7 december. Du kan läsa mer om tjänsten under ”Lediga anställningar” på Göteborgs universitets webbplats.

visa fler nyheter ›