Vi söker frilansskribenter

2018-10-22 11:12

Nationella sekretariatet för genusforskning söker erfarna skribenter. Vi behöver frilansar till såväl nyhetsartiklar på genus.se och nikk.no som till längre textformat och researchuppdrag.

Direktupphandling frilansskribenter för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Datum: 2018-10-22

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut.

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet söker skickliga frilansjournalister med erfarenhet av att skriva om genus och jämställdhet.
Genus.se är sekretariatets webbplattform, med fokus på genus i forskning och genusperspektiv på forskningens villkor. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön är vårt uppdrag från Nordiska ministerrådet. På nikk.no förmedlar NIKK nyheter med fokus på jämställdhet i Norden.

Uppdragsbeskrivning
Vi söker skribenter att kontakta vid behov, till nyhetsartiklar, men även för längre format som exempelvis faktablad och kunskapsöversikter.
Meriterande för uppdrag är dokumenterad flerårig erfarenhet av att skriva journalistiskt med genus- och/eller jämställdhetsperspektiv. Meriterande är också erfarenhet av forskningsförmedling, samt kunskap om genusforskning, om högskolesektorn, om forskningspolitik, om det nordiska samarbetet, och om jämställdhetspolitik och jämställdhet i Norden.

Skicka en e-post med cv och två till tre arbetsprover till Inga-Bodil Ekselius, redaktör för genus.se. Urval kommer att ske utifrån hur väl anbudsgivarens kompetens och erfarenhet passar för våra aktuella uppdrag.
Vid ersättning följer vi Svenska journalistförbundets frilansrekommendation.

Sista datum för ansökan: 2018-11-05

E-post: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se
Telefon: 031-786 92 30

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›