omslag från boken early career feminist

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Challenges” skriver 12 feministiska forskare om sina erfarenheter av att vara just feministiska forskare i början av karriären. Genom bokens kapitel reflekterar de kring olika aspekter av att verka i en allt mer nyliberal akademi, och den högre utbildningens plats i samhället diskuteras. Möjliggör ”att vara feminist” inom denna akademi specifika sätt att hantera och förhålla sig till utmaningar? Tematiker så som prekära förhållanden inom akademin, feministiskt arbete och sårbarhet återfinns bland kapitlens titlar.

En medarbetare på Nationella sekretariatet för genusforskning, Klara Regnö, har bidragit till boken med sitt kapitel ”Challenges to Feminist Solidarity in the Era of New Public Management”. Till detta kapitel intervjuar Klara Regnö feministiska forskare i början av sin karriär i den bemärkelsen att de inte har fast anställning.

– De vittnar om orimliga krav, osäkra arbetsvillkor, och en tudelning i akademin där gapet mellan den feminism de vill verka för och arbetsvardagen i akademin blir allt större. En aspekt av detta är att det skapas ojämlika arbetsvillkor även bland feminister där nydisputerade proletäriseras och blir ett prekariat som drar tunga undervisningslass under osäkra villkor, säger Klara Regnö.

Klara Regnö menar att denna bok är viktig för att synliggöra villkoren för feministiska forskare i början av karriären, men i förlängningen är boken ett bidrag till diskussionen om vilken sorts akademi vi vill ha, vem som får producera kunskap och under vilka villkor.

– Boken lyfter frågan om vad som händer med feminismen som projekt i dagens akademi. Vilken sorts feminism är möjlig i en akademi som präglas av konkurrens och individualism? Om vi som forskar och verkar i akademin vill något annat, är det vårt gemensamma ansvar att göra motstånd och vara solidariska med varandra, säger Klara Regnö.

Läs mer om boken och beställ den här.

Skribent Maja Lundqvist
visa fler nyheter ›