Visst jobbar kvinnor med IT

2010-02-25 11:17

Uppfattningen om kvinnors låga deltagande i IT-design är onyanserad och i vissa fall rent felaktig. Det visar en ny avhandling från Mittuniversitetet.

Föreställningen om kvinnors låga deltagande i design av IT har legat till grund för flera politiska insatser som syftar till att öka flickors och kvinnors intresse för teknik. Men nu konstaterar Johanna Sefyrin, aktuell med avhandlingen Sitting on the fence – Critical Explorations of Participatory Practices in IT Design, att mycket tyder på att många kvinnor faktiskt deltar i IT-design men att deras deltagande osynliggörs.
– Man har lagt ner mycket pengar på projekt som ska uppmuntra kvinnors intresse för teknik, men de har inte gett så mycket. Om problematiken snarare är att kvinnors deltagande inte synliggörs än att de inte deltar borde det få konsekvenser för de satsningarna, säger hon.

Disputerar i morgon

I morgon disputerar Johanna Sefyrin inom data- och systemvetenskap. Hon har följt ett flerårigt IT-designprojekt på en svensk myndighet. I fokus för studierna är ett antal kvinnliga handläggare som arbetade i projektet. Det visade sig att handläggarna spelade en central roll i utformandet av det nya IT-systemet, ett resultat som Johanna Sefyrin inte hade väntat sig.
– De deltog som experter inom den verksamhet som skulle analyseras. De analyserade problemen i det existerande IT-systemet och ställde krav för det nya. Deras arbete och kunskaper låg som bas för hela det efterföljande projektet.

Definition av IT-design avgörande

Hon menar att frågan om kvinnors deltagande i eller frånvaro från IT-design till stor del beror på hur ”IT-design” definieras. Om man inte bara fokuserar på programmering, IT-arkitektur och mjukvarudesign utan utgår från en bredare definition synliggörs fler aktörer. Genom att inkludera exempelvis även visionsarbete och analys av existerande verksamhet och arbetspraktiker synliggörs många kvinnor.
– Om man tittar på profession och statistik ser man att yrken som programmerare och datatekniker domineras av män, men det är inte bara IT-experter som sysslar med IT-design, utan även andra yrkesgrupper, säger Johanna Sefyrin.

Disputationen äger rum på Mittuniversitetet i morgon 26/2 klockan 10.00.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›