Yrkesmedicinsk forskning utgår från män

2006-09-27 10:22

Forskning om arbetsrelaterad hälsa utförs till största delen på män men anses gälla även kvinnor. Risken är att det leder till fel slutsatser om kvinnors arbetsskador och arbetssituation, skriver Arbetslivsinstitutet.

Fler män än kvinnor får arbetsskador godkända visar bland annat forskning vid Arbetslivsinstitutet. En anledning kan vara att kvinnors arbetsplatser av tradition inte ses som lika farliga som mäns, något som är en missuppfattning eftersom det finns många riskfaktorer inom traditionella kvinnoyrken. Till exempel inom vården finns tunga lyft, stress och kemikalier.

Resultaten av yrkesmedicinsk forskning ligger till grund för bedömning om arbetsskador. Och om läkaren eller försäkringskassans tjänstemän inte har tillräcklig kunskap om dessa faktorer blir det svårare att avgöra om det rör sig om arbetsskada eller inte.

Lagstiftning, riskbedömning och mätstandard från studier utgår från män, menar Sonya H Bylund som forskar på Arbetslivsinstitutet om vibrationsskador. Forskning på kvinnors arbetssituation sker enligt henne i lägre utsträckning och får mer sällan anslag än forskning om män, men för att ge rätt behandling och bedömning måste både skillnader och likheter mellan män och kvinnor studeras.

Genus i fokus

Arbetslivsinstitutet gör under 2006 en särskild satsning på att presentera institutets köns- och genusforskning genom seminarier, workshops och publikationer. Under rubriken Genus i fokus på deras webbplats hittar du intervjuer, forskningssammandrag och studier i fulltext.

Skribent Inga-Bodil Hermansson
visa fler nyheter ›