Om oss

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. Vi arbetar med att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn. Därtill har vi flera tidsbegränsade uppdrag, bland annat från Nordiska ministerrådet.