Om sekretariatet

Nationella sekretariatet för genusforskning är en del av Göteborgs universitet. Vi arbetar nationellt, nordiskt och internationellt med genus i forskning.

Göteborgs universitet har regeringens uppdrag att främja genusforskning i universitets- och högskolesektorn. Det uppdraget utför vi som en nationell enhet placerad vid universitetets gemensamma förvaltning. 

Sekretariatet leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. Sekretariatet är en projekt- och uppdragsorganisation. Hos oss arbetar forskningssamordnare, projektsamordnare, utredare och kommunikatörer och administrativ samordnare.

Sedan 2012 är samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat hos Nationella sekretariatet för genusforskning på uppdrag av Nordiska ministerrådet.