Årsrapporter

Sekretariatet har genom åren anordnat konferenser, seminarier, föreläsningsserier, kurser och debattsamtal samt även ingått i samarrangemang med olika aktörer.

I de korta årsrapporterna finner du en översikt på de evenemang som sekretariatet har anordnat eller samarrangerat under våra snart 20 verksamhetsår.

Om verksamhetsåret 2016 skriver vi bland annat:

År 2016 inleddes med en nylansering av sekretariatets webbplats för ökat genomslag och räckvidd. Webbplatsen utökades också med flera nya kunskapssektioner och texter. Här kan särskilt nämnas en helt ny ordlista på för närvarande 28 ord av relevans för genusfältet, som redan är en av de mest klickade sektionerna på webbplatsen. I år nådde vi för första gången över 10 000 unika besökare per månad. Ytterligare ett rekord slogs då vi arrangerade g-konferensen g16, en nationell genusforskningskonferens som i år lockade nästan 400 anmälda, mot tidigare års 200 respektive 300 medverkande. Därtill gav sekretariatet ut den femte och sista delen i skriftserien om genusvetenskap, som fokuserade på genusvetenskapliga ord och begrepp. Sekretariatet har också lagt mycket fokus på att nära följa, bevaka och analysera den forskningspolitiska arenan och forskningens villkor, samt upprätthålla vår täta och nära dialog med genusforskarsamhället.