År 1999

Från periferi till centrum – genusforskningens institutionalisering

Den 2-3 december höll sekretariatet sin första nationella genusforskningskonferens i Göteborg.

Könsperspektiv i medicinsk forskning

Den 14-15 oktober hölls en konferens i samarbete med Forskningsrådsnämnden och Medicinska forskningsrådet, Stockholm.

Könsperspektiv i forskning och undervisning

Konferens i samarbete med Göteborgs universitets jämställdhetsenhet och Chalmers tekniska högskola som hölls 26-27 augusti.

Introduktion till queerteori

En föreläsningsserie hölls i samarbete med Konsthögskolan Valand under höstterminen.

Föreläsningar om Kvinnomaktutredningen

Tre föreläsningar om Kvinnomaktutredningen arrangerades under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2-8 maj.

Föreläsningsserie Könet i fokus

Populärvetenskaplig föreläsningsserie vår- och hösttermin 1999 vid Pusterviks teatern, Göteborg.