År 2001

Med könsglasögon på skolans värld

Kurs för gymnasielärare i Västsverige, 21-22 november.

Öppna ögonen – en kurs om genusforskning

Kurs för journalister i samarbete med sekretariatet och Fojo, Kalmar, 10-11 september.

Amen – föreläsningsserie

Ett samarbete med Pusterviksteatern, Göteborg.

Föreläsningar: Genusinkarnationer i kyrkans rum. Om gestaltning av kön och makt i svenska kyrkan av Anne-Louise Eriksson, docent, svenska kyrkans forskningsavdelning. Muslimska kvinnor i jämställdhetens Mekka av Anne Sofie Roald, fil dr i religionshistoria, Malmö högskola. Den heliga familjen – mer queer än man tror! Ett lesbiskt feministteologiskt perspektiv av Madeleine Tönnies, doktorand i teologi, Lunds universitet

Gunhild Kyle 80 år!

Genushistoriskt seminarium med föreläsningar av professorerna i kvinnohistoria Yvonne Hirdman och Anita Göransson samt tal av Sissela Kyle, Göteborg, 31 augusti.

Ung feminism – föreläsningsserie

Föreläsningsserie som startades med 8 mars evenemanget Fittstim, bimbos och webgrrls. Samarbete med Pusterviksteatern, Göteborg.

Föreläsningar: Betydelser av kropp och kön i skolan av Anna Sofia Lundgren, etnolog Umeå universitet. Invandrarflickor som bryter med familjenormer av Astrid Schlytter, socialhögskolan, Stockholms universitet

Fittstim, bimbos och webgrrls

Föreläsningar och debatt om nyfeminsimen. Medverkande föreläsare var Ingrid Holmquist, Göteborgs universitet och Kristina Thulin, journalist på TV4. I paneldebatten, som leddes av Maria Edström, deltog förutom föreläsarna Maritina Ladendorf, Eva-Lotta Sandberg och Simin Oskoue.

Med könsglasögon på arbetslivet

Tre temakonferenser för studenter om makt, kön och karriär i samarbete med JämO.

Med könsglasögon på Europa

Kurs för journalister med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och JämO, Stockholm, 17 januari.