År 2003

Datatjej 2003

Nationell träff för kvinnliga teknologer, den 1 februari. Arrangerad av sekretariatet i samarbete med Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid Chalmers tekniska högskola.

Nationellt seminarium om mansforskning

11-12 mars i Göteborg hölls ett seminarium om mansforskning.

Program Nationellt seminarium om mansforskning 2003 (pdf)

Temadag om genus och teknik

Chalmers har varje år så kallade MTS-temadagar, som står för människa, teknik och samhälle. Meningen är att studenter ska få inblick i samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar på teknik. Sekretariatet har fått i uppgift att arrangera en MTS-temadag 8 april. Vetenskapsteoretikern Catharina Landström presenterar en ny undersökning gjord på Chalmers med titeln “Varför så få? Kvinnor i forskarutbildningen i matematik. En intervjuundersökning våren 2002 vid Matematiska vetenskaper”.

Boel Berner, professor vid Tema Teknik vid Linköpings universitet kommer att tala om kunskap och kön i teknikens värld och frågar sig vem som bestämmer över tekniken.

En annan fråga som ställs under temadagen är varför män är så upptagna av maskiner. Ulf Mellström, docent vid Tema Teknik i Linköping och institutionen för beteendevetenskap vid Skövde högskola, kommer att tala om mannen och hans maskin eller mannen som maskin.

Konsten och kvinnokampen – kvinnliga konstnärers villkor från 70-talet och fram till idag

Hölls den 13 september kl: 13-17. Talare: Fil dr Yvonne Eriksson: Feminism och det politiska 70-talet och Fil dr Anette Göthlund: Det förment opolitiska 80-talet. Seminariet arrangerades av sekretariatet i samband med att utställningen Kärlek, makt och systerskap visas på Kulturen i Lund under hösten

EU-seminarium för genusforskare

Den 27 november, Regeringsgatan 56 i Stockholm hölls ett samarrangemang av sekretariatet och EU/FoU-rådet.

Program EU-seminarium 2003 (pdf)