År 2005

Drevet mot genusforskningen

Seminarium på socialdemokratiska partikongressen, 30 oktober, Malmö.

Kön och våld – utmaningar för politik och praktik

28 oktober 2005 i Stockholm hölls ett arrangemang av Nordiska Ministerrådets program Kön och våld (2000-2004) i samarbete med Brottsoffermyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställdhetsenheten/Näringsdepartementet.

Program Kön och våld 2005 (pdf)
Referat från konferensen (pdf)

Intersektionalitet – ett användbart begrepp inom genusforskningen?

Sekretariatets fjärde nationella genusforskningskonferens hölls 4-5 februari 2005 i Norrköping. Arrangerad i samarbete med Tema genus i Linköping

Program Intersektionalitet 2005 (pdf)
Mer information om konferensen (pdf)