År 2006

“Könat” lärande i förskola och skola

Det talas ofta om kunskap och lärande i förskolan och skolan som om kunskap var helt objektiv och neutral. Men i själva verket har nästan allt lärandearbete ett kön, menar forskaren Hillevi Lenz Taguchi som ska föreläsa på Skolforum i Stockholm.

Föreläsare: Hillevi Lenz Taguchi, lektor och forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Författare till boken In på bara benet. HLS Förlag.
Tid: Tisdag den 31 oktober kl 15.00 Plats: Skolforum, Stockholmsmässan
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning
Information: Eva Borgström, e-post: eva.borgstrom@genus.se eller Lena Olson, e-post: lena.olson@genus.se

Könskrig och genusforskning i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar sekretariatet två seminarier med genusforskare och riksdagspolitiker. Den senaste tidens debatt om feminism och genusforskningens framtid efter valet handlar seminarierna om.

Den 5 juli samlar Nationella sekretariatet för genusforskning fyra genusforskare för att diskutera den senaste tidens debatt om feminism och genusforskning under rubriken “Efter könskriget”. Hur ser genusforskarna på den debatt som varit, påverkas genusforskningen på universitet och högskolor av den backlash som många anser har drabbat feminismen eller är det bra att genusforskningen granskas i offentligheten? Panelsamtalet föregås av fyra korta föreläsningar av forskarna där de presenterar sin egen forskning på olika områden.

Den 6 juli arrangerar sekretariatet en hearing med riksdagspartierna om genusforskningens framtid efter valet. Hur ser politikerna på genusforskningens ställning i universitetsvärlden? Hur ser de på de satsningar som gjort på genusforskningen och finns det fortsatt behov av sådana satsningar.

Sekretariatets arrangemang under Almedalsveckan är en del i en satsning på att öka närvaron vid politiska partiers möten för att diskutera genusforskningens villkor.

Vilka får jobb och vilka utestängs?

Kön, makt, etnicitet och sexualitet i storstadens arbetsliv

Ett riksdagsseminarium den 17 maj kl 13.15-15.15. Medverkar gör bland andra Ulrika Lorentzi, Ewa Gunnarsson, Anders Nergaard och Hans Robertsson. Arrangerat av Nationella sekretariatet för genusforskning, Arbetslivsinstitutet och Louise Malmström från riksdagens utbildningsutskott.

Mer information om arrangemanget (pdf)

Från Svansjön till Kung Kristina

Den moderna dansen har utvecklats på ett spännande och banbrytande sätt och med dess upptäcktsfärder kring människans varande, kropp och kön finns det beröringspunkter med genusforskningen. Vad har föranlett den moderna dansens utveckling och vilka kopplingarna finns mellan dansen och genusforskningen? Vad betyder en genomlysning av dansen ur ett jämställdhetsperspektiv och kanske framför allt, vilka utmaningar väntar dansen som fält?

Dagens panelsamtal kommer att flyta mellan dansen utveckling, genusforskning och det jämställdhetsarbete som pågår inom kultursektion. Medverkande är Malin Hellkvist Sellén, dansare och koreograf, Eva Mark, fil dr filosofi, Mika Romanus, danshandläggare och Nina Lundborg, doktorand samt moderator Birgitta Holm, prof. emer.

Tid: 14.15-15.15
Datum: 13 maj 2006
Plats: Världskulturmuseet/konferens
Arrangörer: Nationella sekretariatet för genusforskning och Dansbiennalen 2006.
Kontaktperson: Marie Lowrie, telefon 031-773 54 41 eller e-post: marie.lowrie@genus.gu.se