År 2007

Regnbågsbarn och regnbågsfamiljer

Under våren arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning en föreläsningsserie i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Föreläsningarna är kring temat Regnbågsbarn och regnbågsfamiljer.

Måndag 23 april kl. 19.00
”Regnbågsbarn och deras familjer, ett arbetssätt för förskolan.”
Annika Nyhlén, förskollärare i projektet Regnbågsbarn i Stockholm berättar om förändringsarbete i förskolan.

Måndag 7 maj kl. 19.00
“Normala killar och alla dom andra”
Marie Nordberg, forskare vid Karlstad universitet berättar om skapandet av maskuliniteter i skola och förskola.

Måndag 21 maj kl. 19.00
”Tomten är inte far till alla barnen”

Annika Hamrud, journalist och författare, talar om sin bok Queerkids – och deras föräldrar.
Plats: Kvinnofolkhögskolan Kryssdäcket
I samarbete med Föreningen feministiska föräldrar

Kön och makt inom prostitution och trafficking

Panelsamtal på Världskulturmuséet i Göteborg 23 maj. Den svenska sexköpslagen kriminaliserar den som köper sex och inte den som säljer. Detta är unikt. Det vanliga är att det är säljaren som skuldbeläggs. Men varför följer inte andra länder Sveriges exempel? Inom EU skiljer man mellan prostitution och trafficking – men är det verkligen möjligt?

Jenny Westerstrand, forskarstuderande och Sven-Axel Månson, professor i Socialt arbete, samtalar kring dessa frågor med utgångspunkt i aktuell genusforskning.

Arrangörer: Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med NIKK – Nordisk institutt for kvinno- och kjönsforskning

Panelsamtal på HBT-GBG Festival 2007

Vilka är våra viktigaste ceremonier? Vad är dom bra för? Varför väcker det så mycket motstånd när andra än heteros vill ta del av dem? Varför vill man ta del av dem – om man nu gör det? Kanske håller nya ceremonier på att ta form? Stora högtidsceremonier brukar följa en strängt heteronormativ koreografi. De religiösa samfunden tar sig rätt att diskriminera hbt-personer. Vid begravningar osynliggörs ofta den dödas livsstil. Äktenskapslagen diskriminerar samkönade par. Tidningarnas familjesidor vägrade länge att ta in annonser för homosexuella. Men också gamla ingrodda ceremonier kan förändras. Nya kan skapas. Hur ser kampen om ceremonierna ut i dag?

Sekretariatet arrangerar ett panelsamtal lördag 2 juni kl. 17-19.
”Kampen om ceremonierna”
Ett panelsamtal om ceremonier i förändring.
Deltagare: Ingeborg Svensson, Lars Gårdfelt och Madeleine Tönnies.
Moderator: Anna-Carin Jansson
Plats: Pusterviksteatern
Arrangörer: Nationella sekretariatet för genusforskning och Kvinnofolkhögskolan

Den kommande forskningspropositionen

Den 16 juni deltar Nationella sekretariatet för genusforskning med ett seminarium på konferensen Past, Present, Future – From Women´s studies to Post-Gender Research arrangerat av Umeå universitet. Tid: 13.30-15.30. Plats: Hörsal E, Humanisthuset, Umeå

Panelsamtal på Bokmässan

Sekretariatet arrangerar ett panelsamtal 29 september på Bokmässans forskartorg. Kan forskare från olika håll mötas för att utforska relationen mellan genus och kroppslighet och gränsområdet mellan människor och djur? Rubriken på arrangemanget är “Vad skulle Linné tyckt om genusforskningen?

Medverkande: Tora Holmberg, sociolog, Uppsala universitet, Måns Andersson, evolutionsbiolog, Uppsala universitet, och Inger Lövkrona, etnolog, Lunds universitet.
Moderator: Maria Edström, journalist och medieforskare.
Tid och plats: 16:25-16:55, lördagen den 29 september vid Forskartorget på Bok- och biblioteksmässan, Svenska mässan i Göteborg.