År 2008

Hur jämställd är den nordiske mannen?

Den 4 mars arrangerar sekretariatet tillsammans med bland andra Norden i fokus ett frukostseminarium i Stockholm. Det med anledning av en norsk undersökning om män, jämställdhet och livskvalitet.

Mer information om “Hur jämställd är den nordiske mannen?” (pdf)

Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet

Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar en informationsdag om genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet, 17 april på VINNOVA i Stockholm.

Mer information om “Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet” (pdf)

Kvinnor skriver om kvinnor

Under våren arrangerar vi en föreläsningsserie i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg med anledning av årets många jubilarer. Wendela Hebbe fyller 200 år, Selma Lagerlöf 150 och Doris Lessing har fått Nobelpriset!

Mer information om “Kvinnor skriver om kvinnor” (pdf)

Hur ska vi få en mer jämställd journalistik?

Dagens svenska journalistik är inte jämställd. Vad kan man göra åt saken? Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna till en konferens om genus i medierna. Den äger rum i Umeå den 22-23 april.

Mer information om “Hur ska vi få en mer jämställd journalistik?” (pdf)

Simone de Beauvoir: “Mellan då och sedan”

Den 17 maj 2008 anordnar sekretariatet en heldag om Simone de Beauvoir tillsammans med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Ursula Tidd, Senior Lecturer in French, Univ. of Manchester, har skrivit flera böcker och artiklar om Beauvoir bl.a.
Simone de Beauvoir (2004), Simone de Beauvoir, Gender and Testimony (1999), och The Self-Other Relation in Beauvoir’s Ethics and Autobiography’ (artikel 2006).

Åsa Moberg, författare, journalist och översättare har översatt Beauvoirs Det andra könet tillsammans med Adam Inczédy-Gombos i samarbete med granskaren Eva Gothlin. och skrivit romanenSimone och jag – tankar kring Simone de Beauvoir (1996).

Ulla.M.Holm, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, arbetar f.n. med Eva Gothlins efterlämnade papper

Föreläsningsmaraton om queerforskning

I samband med HBT-GBG-festivalen anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning ett föreläsningsmaraton i Göteborg där aktuella queerforskare presenterar nytt från forskningsfronten, den 30 maj.

Mer information om föreläsningsmaraton 2008 (pdf)

Between Research, Politics and Public Opinion, Malmö

25-27 juni deltog Nationella sekretariatet för genusforskning i PCST-10, en internationell konferens om forskningskommunikation.

Mer information om PCTS-10 (pdf)

Between Research, Politics and Public Opinion, Madrid

3-9 juli deltog Nationella sekretariatet för genusforskning på Women’s Worlds 2008 i Madrid, den tionde interdisciplinära konferensen om kvinnor.

Mer information om Women’s Worlds (pdf)

Panelsamtal på Bok och Bibliotek

“Föreställningar om kroppen – från hermafroditism till transsexualism”. Det är rubriken för ett panelsamtal som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar på bokmässan i Göteborg. Möt oss också i vår monter under hela mässan.

Mer information om Panelsamtal på Bok och bibliotek (pdf)

Nationella sekretariatet för genusforskning fyller 10 år!

Den 2 september 1998 invigdes Nationella sekretariatet för genusforskning. Det firades den 22 oktober med en rad panelsamtal i Göteborgs universitets huvudbyggnad, där såväl forskare som politiker medverkade.

Mer information om jubileum (pdf)

Skolforum

27-29 oktober deltog Nationella sekretariatet för genusforskning med en monter på Skolforum, Stockholmsmässan. Vi delade också ut tidningen Genus nr 2 2008 med tema skola/pedagogik, Genus jubileumsnummer samt Genusperspektiv på pedagogik – skrift i samarbete med Högskoleverket.

Databasen Greda invigs

Den 5 november invigdes databasen Greda, Gender researchers database. Arrangemanget var i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek.