År 2009

Inledningskonferens för program Jämi

Konferensen Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning – för verksamhetsutveckling ägde rum 28 januari 2009. Konferensen inledde sekretariatets nya jämställdhetsuppdrag, program Jämi.

Mer information om JÄMI-konferens
Läs mer om Jämi på Jämis webbplats
Inbjudan Jämi-konferens (pdf)
Utvärdering av konferensen (pdf)

Hur skapa innovation genom mångfald?

Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna till workshopen Hvordan skabe innovation via mangfoldighed? Erfaringer fra forskning og praksis om mænd og maskuliniteter. Den äger rum den 29 januari inom ramen för den nordiska maskulinitetskonferensen i Roskilde, Danmark.

Mer information om Roskildeworkshop (pdf)

Bangs 100-års dag hundra och en dag sent

Nya Forum, Linköpings universitet bjuder tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning in till firande av Bangs 100-årsdag.

15.30 Kristina Lundgren: “Det gäller att ligga i som en hel karl” – konsten att finna en kvinnlig reporterroll
Kristina Lundgren är Universitetslektor, Umeå universitet som disputerade med avhandlingen: Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis.

17.30 Åsne Seierstad: I Bangs fotspår
Åsne Seierstad är journalist och författare till bland annat böckerna Bokhandlaren i Kabul, Hundra och en dag, Med ryggen mot världen och Ängeln i Groznyj.

Tid och plats: Den 23 april kl. 15-19.30 i sal Key1, Keyhuset, Campus Valla, Linköping

Releaseseminarium för rapport: Att styra jämställt

I samband med presentation av rapporten Att styra jämställt inbjöd Jämi till seminarium på DO den 6 maj med efterföljande mingel för att diskutera den betydelsefulla frågan om styrning. På seminariet deltog förutom författaren även representanter från Sida och Rikspolisstyrelsen samt Lenita Freidenvall (fil dr i statsvetenskap, Stockholms universitet).

Läs mer om rapporten på Jämis webbplats

Between Research, Politics and Public Opinion, Utrecht

Den 2-7 juni deltog Nationella sekretariatet för genusforskning i konferensen 7th Feminist Research Conference, på Utrecht universitet i Utrecht, Holland. Denna forskningskonferens har ägt rum vart tredje år sedan 1991.
Sekretariatet höll, tillsammans med NIKK, Nordiska institutet för kunskap om kön, och det nordiska nätverket NING ett föredrag med titeln Between Research, Politics and Public Opinion – the Case of Gender Research Communication.

Dialogmöte Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet

Den 9 juni besökte sekretariatet Centrum för genusvetenskap.

Nyttan med jämställdhetsintegrering

Program Jämi deltog med seminarium i Almedalen om nyttan med jämställdhetsintegrering.

Inbjudan och program Almedalen 2009 (pdf)
Läs mer om seminariet på Jämis webbplats

Dialogmöte på Karlstads universitet

I september besökte sekretariatet Centrum för genusforskning.

Dialogmöte på Umeå universitet

I september besökte sekretariatet Umeå centrum för genusstudier.

Dialogmöte på Stockholms universitet

I oktober besökte sekretariatet Centrum för genusstudier.

Bokmässan i Göteborg

Sekretariatet deltog på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg med monter i samarbete med olika genusforskare, program Jämi och Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek. Jämi höll även ett seminarium på Forskartorget.

Skolforum

Sekretariatet deltog på Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm med monter.

Dialogmöte på Örebro universitet

Sekretariatet besökte Centrum för feministiska samhällsstudier, november.