Sekretariatet 20 år 2018

I år firar Nationella sekretariatet för genusforskning 20 år av att sprida och främja genusforskning. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt under året.

Sedan 1998 har Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet verkat på uppdrag av regeringen främjat genusforskning och verkat för att genusperspektiv uppmärksammas inom forskning och i samhället.

Nu har vi 20-årsjubileum och det vill vi uppmärksamma på olika sätt. Vi kommer bland annat att lyfta fram forskningsfältets utveckling och synen på genusforskning under de senaste decennierna, genom arkivmaterial och artiklar.

Från arkivet in i framtiden!

Under året publicerar vi en serie artiklar om genusforskningens utveckling inom olika forskningsfält. Vi tar fram artiklar från tidningen Genus, som sekretariatet gav ut 1999-2013, och frågar dagens forskare: Vad har hänt inom forskningen sedan dess, vart är den på väg, och vilken skillnad har forskningen gjort i samhället?

Genusperspektiv på medicin: ”Vi måste förstå genus för att få en jämlik vård”