Sekretariatet 20 år 2018

I år firar Nationella sekretariatet för genusforskning 20 år av att sprida och främja genusforskning. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt under året.

Sedan 1998 har Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet verkat på uppdrag av regeringen främjat genusforskning och verkat för att genusperspektiv uppmärksammas inom forskning och i samhället.

Nu har vi 20-årsjubileum och det vill vi uppmärksamma genom bland annat panelsamtal och födelsedagsfest. Vi kommer även att passa på att lyfta fram forskningsfältets utveckling och synen på genusforskning under de senaste decennierna, genom arkivmaterial och artiklar.

En presentation av våra jubileumsaktiviteter kommer inom kort!