GIG: Göteborgs universitet

Här är vi som jobbar med GIG, Centrum för genusforskning.

foto_150x150_Eva-Maria-SvenssonEva-Maria Svensson

Föreståndare GIG
Professor i rättsvetenskap
Tel: +46(0)31-786 12 98
E-post: gig@gu.se

foto_150x150_Kristina-HermanssonKristina Hermansson

Koordinator
Fil. dr i litteraturvetenskap
E-post: gig@gu.se