Vår kompetens

På Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar omkring 15 personer med kompetens inom bland annat kommunikation, utredning, analys, samordning, forskning och utbildning.

Vi har mångårig erfarenhet inom våra huvudsakliga kunskapsområden genus och jämställdhet. Den expertis vi byggt upp, gör att vi har möjlighet och kapacitet att ta oss an nya uppdrag, samt erbjuda stöd och inspel på pågående processer hos samverkansparters.

Vi tar fram kvalificerade kunskapsunderlag, utredningar och rapporter om till exempel forskningens villkor, genusforskningens organisering, jämställdhetspolitiska satsningar och jämställdhetsintegrering i praktiken. Vi har bland annat genomfört utbildningsuppdrag åt Europarådets jämställdhetsrapportörer och Nordiska ministerrådets institutioner, utformat en utvärdering av länsstyrelsernas satsning LUJ samt gjort en förstudie åt Svenska ESF-rådet för kunskapsstöd i Socialfondens projekt.

Sekretariatet har länge bedrivit en bred populärvetenskaplig förmedling och har kompetens inom bland annat journalistik, sociala medier, webbplatsutveckling och databashantering. Det ger oss möjlighet att ta oss an kommunikationsintensiva uppdrag och projekt, som till exempel framtagande av kunskapsportaler och genomföra stora arrangemang. Här kan nämnas portalerna GenderKalenderN.org och Jämställ.nu, samt återkommande genusforskningskonferenser som exempel.

Sekretariatet har även ett brett nätverk och nära samarbete med relevanta aktörer på fältet. Vi har en bred kännedom om den genusforskning som bedrivs i Sverige, men även Norden, och kontakter till aktiva forskare och experter med kompetenser i en mängd olika områden. Med hjälp av detta kan vi även förmedla kontakt till personer med kompetens att ta fram utredningar, genomföra utbildningar, personer att intervjua eller engagera som föreläsare till en konferens. Sekretariatets egen personal medverkar vid arrangemang i paneler och samtal, och har moderatorserfarenhet.