Sex passagerare på en buss. Alla tittar på mobiltelefoner.

Våra kanaler

Vi sprider kunskap om genus i forskning genom flera webbplatser, databaser och sociala medier. Nedan beskriver vi våra kommunikationskanaler och hur du når dem!

Webbplatser

www.genus.se – vår huvudsakliga kommunikationskanal om forskning och kunskap om genus och jämställdhet.
www.nikk.no – samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Databaser

Tillsammans med KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek har vi utvecklat tre databaser:

Databasen GENA

Databasen innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning.
Besök databasen GENA

Databasen GREDA

Denna databas, Gender Researchers Database, innehåller uppgifter om genusforskare i Sverige, från doktorandnivå.
Besök databasen GREDA

Vi har tre portaler som sprider information om evenemang, finansieringsmöjligheter och lediga jobb inom genus och jämställdhet i Norden och internationellt. Portalerna drivs i samarbete mellan NIKK och nationella kunskapscentra i Norden med inriktning på genus och jämställdhet.

GenderFund

Via GenderFund får du information om finansiering av forskning och projekt.
Besök GenderFund

GenderJob

Genom GenderJob hittar du lediga jobb med genus- och jämställdhetsprofil.
Besök GenderJob

GenderKalenderN

I kalendern hittar du nordiska och internationella konferenser, möten, seminarier, call for papers, doktorandkurser med mera.
Besök GenderKalenderN

Elektroniska utskick

Vi skickar regelbundet ut elektroniska nyhets- och informationsbrev från sekretariatet. Flera av dem har både en svensk och en engelsk version.

Nyhetsbrev genus.se

Nyhetsbrev i både svensk och engelsk version med nyheter från Nationella sekretariat för genusforskning och genus.se
Prenumerera på brevet

Nyhetsbrev NIKK

Nyhetsbrev i både svensk och engelsk version som informerar om NIKK:s verksamhet, och om jämställdhetsarbete och jämställdhetspolitik i Norden.
Prenumerera på brevet

Informationsbrev Genusforskaren

Informationsbrevet Genusforskaren ger dig som är genusforskare nyheter från fältet och information om forskningens villkor. Skriv till info@genus.gu.se om du vill få brevet.

Sociala medier

Vi har flera användarkonton på Facebook, Twitter och Instagram för att sprida information om vår verksamhet, våra webbplatser och andra resurser.

Nationella sekretariatet för genusforskning

NIKK

Följ gärna våra inlägg och delta i diskussionen genom att använda våra hashtaggar: #forskningensvillkor, #equalnordic och #makingnordicequal

Genuslistan

Nationella sekretariatet för genusforskning har en e-postlista för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer. Listan kan även användas till att ställa frågor, med anknytning till genusforskning.

Läs mer om hur du anmäler dig till och hur du använder Genuslistan här