Våra uppdrag

Nationella sekretariatet för genusforskning har genom Göteborgs universitet i uppdrag från regeringen att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn.

Sekretariatet har även flera tidsbegränsade uppdrag, bland annat från Nordiska ministerrådet. I menyn till vänster hittar du mer information om våra nuvarande och tidigare uppdrag.

De regeringsuppdrag som handlade om stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter, inklusive högskolor och universitet, överfördes 1 januari 2018 till Jämställdhetsmyndigheten.

I samband med verksamhetsövergången omformuleras uppdraget till Göteborgs universitet att i ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn.