Genusforskning och kulturarv

Nätverket Genusforskning & kulturarv, finansierat av Riksantikvarieämbetet, är ett samarbete mellan Historiska museet, The Unstraight Museum och Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet med nätverket är föra samman svenska genusforskare med kulturarvs- och museiområdet.

Aktiviteter inom projektet är till exempel  workshops, dialogvisningar och seminarieverksamhet, samt att utveckla verktyg för att integrera genusforskning i museernas utställningsarbete. Nätverkets samarbete kommer att pågå under 2017-2019 och leda fram till den nationella tvärgenusvetenskapliga konferensen g19.

Kontakt

Kajsa Widegren
E-post: kajsa.widegren@genus.gu.se