GIG, Göteborgs universitet

Centrum för genusforskning, GIG är en resurs för forskare på Göteborgs universitet med syfte att främja högkvalitativ genusforskning och annan forskning med genusperspektiv. I oktober 2011 beslutade rektor vid Göteborgs universitet att GIG ska vara organisatoriskt placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Centrum för genusforskning har som syfte att bidra till att skapa ömsesidiga utbyten mellan olika grupper av forskare både inom och utanför universitetet. Vid Göteborgs universitet idag pågår genusforskning på en rad olika fakulteter och institutioner. Föreställningar, relationer, praktiker och, inte minst, kunskapsproduktion undersöks utifrån en rad olika perspektiv, metoder, teoretiska perspektiv och vetenskapliga kontexter. Genom interdisciplinär samverkan kan möjligheten att analysera samhälleliga problem öka och kunskapsproduktionen utvecklas mer. Kunskaper om normaliseringsprocesser kan utvecklas och en fördjupad förståelse av hur dessa processer bestrids och kan komma att utmanas möjliggörs.

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet, GIG

Kontaktperson

Eva-Maria Svensson, föreståndare för GIG.
Epost: gig@gu.se