Jämställdhetsintegrering Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet har gett Nationella sekretariatet för genusforskning i uppgift att stödja folkhögskolor och studieförbund i deras arbete med jämställdhetsintegrering av sina verksamheter.

Under 2017 genomförs en kartläggning för att identifiera behov såväl som goda exempel, och material till stöd för arbetet tas fram. Sekretariatet ska också erbjuda kompetenshöjande insatser i form av workshops under hösten. Uppdraget genomförs i samråd med Folkbildningsrådet, http://www.folkbildningsradet.se/.

 

Kontakt

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare
E-post: lillemor.dahlgren@genus.gu.se