Bild på Göteborgs universitets huvudbyggnad. Huset syns i bakgrunden, i förgrunden åker en spårvagn förbi i hög hastighet.

JiGU: Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet arbetar sedan hösten 2015 med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet i en satsning som löper fram till 2019. Nationella sekretariatet för genusforskning är ett stöd under programmets initiala period.

Satsningen syftar till att initiera, stärka och vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet. Arbetet kommer under programperioden fokusera på att jämställdhetsintegrera befintliga styrsystem, stödprocesser och kärnverksamheterna i syfte att skapa strukturella förutsättningar för jämställdhet. Det handlar om att jämställdhetsintegrera beslut, budget, verksamhetsplanering/uppföljning, HR, ekonomi, kommunikation samt kärnverksamheterna forskning, utbildning och samverkan. Målet är att hela lärosätet ska analyseras utifrån och genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

En institution per fakultet är pilot för arbetet med jämställdhet. På institutionerna finns en samordnare som ihop med en arbetsgrupp fördjupar arbetet och analyserar valda delar av verksamheten, såsom rutiner för forskningsfinansiering, bedömningsprocesser, villkoren för utbildning och frågor som rör anställningsvillkor och karriärvägar. Samordnarna vid respektive institution utgör en utvecklingsgrupp som tillsammans identifierar utmaningar och hittar former för arbetet, med stöd av sekretariatet.

Dessutom analyseras den universitetsgemensamma handlingsplanen, årsredovisningen och verksamhetsdialogerna  ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Även det strategiska HR-arbetet är en prioriterad del av 2016 års arbete med jämställdhetsintegrering.

Kontakt: Lillemor Dahlgren
E-post: lillemor.dahlgren@genus.gu.se

 

Pilotinstitutioner vid Göteborgs universitet 2016
  • IT-fakulteten: Inst. för data- och informationsteknik
  • Handelshögskolan: Juridiska inst.
  • Naturvetenskapliga fakulteten: Inst. för marin vetenskap
  • Sahlgrenska akademin: Inst. för odontologi
  • Humanistiska fakulteten: Inst. för litteratur, idéhistoria och religion
  • Samhällsvetenskaplig fakultet: Förvaltningshögskolan
  • Utbildningsvetenskaplig fakultet: Inst. för pedagogik, kommunikation och lärande
  • Konstnärlig fakultet: Högskolan för scen och musik
Relaterat material

Kunskapsunderlag

Trots att det finns betydligt fler kvinnor än män bland studenter är det fortfarande vanligare att en professor är en man än en kvinna.

Läs mer om jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.