Jämställdhetskonferens om rättvisa jobb och tillväxt

Den 8 november 2017 samlas i Göteborg ett antal EU-ministrar med ansvar för jämställdhet för att diskutera rättvisa jobb och tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv. Konferensen anordnas av socialdepartementet i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, och slutsatserna från dagen kommer att ingå som underlag för toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt senare i november.

På uppdrag av jämställdhetsminister Åsa Regnér anordnar sekretariatet i samarbete med socialdepartementet i november 2017 konferensen How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth. Konferensen, som samlar EU-ministrar med ansvar för jämställdhet, företrädare för arbetsmarknadens parter, forskare, EU:s jämställdhetsinstitut samt civilsamhällesorganisationer, kommer att sätta fokus jämställdhetsfrågor inför toppmötet i Göteborg om arbetsmarknads- och socialpolitik den 17:e november.

– Det är svårt att diskutera välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och hållbara sociala trygghetssystem utan att lyfta jämställdheten. Därför kommer jämställdhetsperspektivet att vara en fråga som kommer upp vid toppmötet. Jämställdhetsperspektivet är även en central fråga i diskussionen om EUs framtid i bred bemärkelse och av det skälet arrangerar vi tillsammans med Göteborgs universitet denna ministerkonferens, säger Åsa Regnér.