Verksamhet

Vi främjar genus i forskning och lyfter fram kritiska perspektiv på forskningens villkor. Vi utför analysuppdrag och kartläggningar och arrangerar mötesplatser, seminarier och konferenser.

Sekretariatet utför såväl längre som kortare uppdrag åt uppdragsgivare och samverkansparter i Norden och i Europa. Vi ser samverkan, såväl nationellt som nordiskt och internationellt, som avgörande för att främja genus i forskning.

Vi samarbetar med bland annat forskningsråd, genusvetenskapliga forskningsmiljöer, Sveriges genusforskarförbund, KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning, och nordiska och europeiska systerorganisationer. Vartannat år anordnar vi g-konferensen, Sveriges största nationella genusforskningskonferens.

Vi har en nära dialog med forskarsamhället och följer den forskningspolitiska utvecklingen. En viktig del av vår verksamhet är svensk genusforsknings position internationellt, liksom genusperspektiv på nordisk och europeisk forskningspolitik.

Sekretariatets verksamhetsområden är:
Analys och utredning: Vi producerar kvalificerade kunskapsunderlag, analyser och rapporter om till exempel forskningens villkor och genusforskningens organisering, samt initierar och bedriver forskning i samverkan med andra aktörer.
Samverkan: Sekretariatet skapar plattformar för möten och samarbeten mellan aktörer inom de områden vi arbetar med. Det rör sig om mötesplatser, nätverk, konferenser och seminarier, för forskare, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

Till vänster i menyn kan du läsa om ett urval av våra aktuella uppdrag, samt årsrapporter.