År 2010

Lärarworkshop

Den 21 januari samlades lärare från projektet Olika men ändå lika – ingen hållbarhet utan jämställdhet, Göteborgs stad, för att tillsammans med sekretariatet och inbjudna forskare med genuspedagogisk kompetens diskutera frågor kring genus och skola.

Seminarium om genusforskningens villkor

Den 3 februari samlades ett antal av landets genusprofessurer i sekretariatets lokaler för att diskutera infrastrukturella frågor för genusforskningen.

Utrikespolitisk kongress

Den 6 mars deltog Nationella sekretariatet för genusforskning med informationsbord på Utrikespolitiska föreningens årskonvent med inriktning fattigdomsbekämpning och utvecklingsfrågor. (Göteborg)

Internationella kvinnodagen

Sahlgrenska akademins likabehandlingsdag

Den 8 mars fanns Nationella sekretariatet för genusforskning på plats på Sahlgrenska akademins jämlikhetsdag med bokbord.

Karl Johans-församling

Föreståndare Kerstin Alnebratt talade för Karl Johans-församling, Göteborg.

Föreläsning Kvinnofolkhögskolan

Föreståndare Kerstin Alnebratt föreläste på Kvinnofolkhögskolan

World Challenge

Sekretariatet deltog med informationsbord under World Challenge och Världskulturmuseets firande av Internationella kvinnodagen 8 mars. Föreståndare Kerstin Alnebratt deltog också i den avslutande paneldiskussionen på temat Hundra år av jämställdhet.

Dialogmöte på Södertörns högskola

Den 15 mars besökte sekretariatet Södertörns högskola för att diskutera genusforskningens ställning på Södertörn.

Dialogmöte på Uppsala universitet

Den 16 mars besökte sekretariatet Uppsala universitet för att diskutera genusforskningens ställning på universitetet.

Seminarium om genusvetenskap som egen disciplin

Den 30 mars arrangerade sekretariatet en nationell träff med representanter från genusinstitutioner/motsvarande där genusforskningens villkor och utveckling diskuterades.

Hearing om genusforskning och forskningspolitik

Sveriges genusforskarförbund arrangerade tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till en diskussion kring framtiden för vårt forskningsfält, Stockholm 14 juni 2010.

Se inbjudan och program

Se nyhetsartikel med referat från hearingen

Seminarium i Almedalen om jämställdhet i skola och högskola

Den 5 juli arrangerade sekretariatet tillsammans med Delegationen för jämställdhet i skolan och Delegationen för jämställdhet i högskolan ett seminarium. Seminariet inleddes med föreläsningar och därefter hölls paneldebatt med berörda politiker och delegationernas ordföranden.

Se inbjudan och program

Läs nyhetsartikel med referat från seminariet

Mottagning på XVII ISA World Congress of Sociology

Under den internationella världskongressen i sociologi arrangerade förlikningskommitté 32, Women in Society en öppen mottagning för genusforskare. Sekretariatet och excellenscenterna var samarbetspartners till denna mottagning, 14 juli, Göteborg.

Utställning om hedersrelaterat våld

Sekretariatet var medarrangör till ett seminarieprogram i samband med en utställning på Röhsska museet i Göteborg om kopplingen mellan våld, etnicitet, kön, ålder, religion och sexuell läggning. Utställningen invigdes den 21 september och höll på till den 24 oktober.

Läs mer om utställningen och programmet

Läs nyhetsartikel efter genusforskaren Berit Larssons föreläsning

Seminarium under Bok & Bibliotek (bokmässan)

Den 23 september arrangerade sekretariatet, inom ramen för temat Väljare och valda, ett samtal om bilden av politiker i medierna.

Presentation inför seminariet

Läs nyhetsartikel med referat av seminariet

Deltagande på Skolforum

På Skolforum, en mässa för lärare och skolledare, på Stockholmsmässan medverkade sekretariatet med en föreläsning om genuspedagogik den 3 november.

Konferens för genusdoktorander

Den 8-9 november arrangerade sekretariatet i Göteborg en doktorandkurs för genusforskare, på temat “Från forskarstuderande till projektledare”.

Deltagande under MR-dagarna

Sekretariatet fanns med vid MR-dagarna, Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter, den 15-16 november i Örebro. Dels med en monter, dels genom två seminarier.

Läs mer om sekretariatets program

MR-dagarnas webbplats

Workshop om forskning om jämställdhetspolitik

Den 18 november arrangerade sekretariatet i samarbete med forskare verksamma inom området jämställdhetspolitik en workshop för att inventera fältet.

Deltagande på konferensen Beijing 15

Sekretariatet deltog med informationsbord under ABF:s och Gadips konferens femton år efter FN:s fjärde kvinnokonferens, den 20-21 november. Föreståndare Kerstin Alnebratt var en av inledningstalarna.

Läs mer om programmet

Equality, Growth and Sustainability – do they mix?

Sekretariatet var genom regeringsuppdraget Program Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, en av arrangörerna till den internella forskarkonferensen om jämlikhet, tillväxt och hållbarhet i Linköping den 25-26 november.

Läs artikel efter konferensen

Konferensens webbplats

Paneldebatt med eftervalsanalys

Den 29 november arrangerade sekretariatet, inom ramen för temat Väljare och valda, en paneldebatt i Umeå där jämställdhetsaspekter på riksdagsvalet diskuterades.

Läs mer om paneldebatten

Dialogmöte Linnéuniversitetet

Den 14 december besökte sekretariatet Linnéuniversitetet, Forum för genusvetenskap, för att diskutera genusforskningens ställning på universitetet. Växjö.