År 2013

Sekretariatet fokuserade under året på tema arbete. Temaarbetet tog sin utgångspunkt i tidningen Genus nummer med samma tema.

Temaarbetet resulterade blanda annat i följande aktiviteter:

  • Seminarium om Kvinnomaktutredningen +15, Stockholm, 22 maj. Samarrangemang med fem riksdagsledamöter.
  • Deltagande i konferensen Arbetslivets föränderlighet, Stockholm, 17-19 juni
  • Arrangemang på Bokmässans forskartorg, Göteborg, 26-29 september
  • Equality, Growth and Innovation – in Theory and Practice, Luleå, 9-10 oktober
  • Deltid, kön och ekonomisk fördelning I Norden, Stockholm, 22 oktober

15 årsjubileum

2013 var det 15 år sedan Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes. Jubileet firades med ett seminarium vid Göteborgs universitet med medverkan av bl. a. prorektor Helena Lindholm Schulz och sekretariatets första ordförande professor Maud Eduards. Seminariet diskuterade vilken betydelse sekretariatets verksamhet har haft och vilken roll sekretariatet kan ha framöver

Almedalsveckan

Sekretariatet deltog som en av portalägarna i Jämställ.nu med flera arrangemang under Almedalsveckan i juli. Sekretariatets personal medverkade också i JA-delegationens seminarium.

Bok- och biblioteksmässan

Montern ”Träffpunkt genus och jämställdhet” på Bokmässan i Göteborg, tillsammans med andra aktörer, genomfördes även under 2013 års bokmässa 26-29 september. Sekretariatet spred information om verksamheten och arrangerade program i montern tillsammans med de andra aktörerna. Sekretariatet arrangerade också program på Forskartorget.

ATGENDER

Årets stora internationella händelse var konferensen ATGENDER Spring Conference där sekretariatet stod som värd. Konferensen gick av stapeln 26-28 april, med det övergripande temat Teaching and learning in gender/feminist/women´s studies, och lockade cirka 150 deltagare från hela Europa. Konferensens första kväll hölls på Världskulturmuseet och öppnades upp för en stor och mycket intresserad allmänhet. Arrangemanget drog, förutom de 150 konferensdeltagarna, ytterligare 150 personer till en spännande kväll om inkludering, rasism och mångfald inom akademin.