År 2015

Nya uppdrag, nya medarbetare och nya lokaler satte sin prägel på sekretariatet 2015. Regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM utökades och förlängdes, samtidigt som både uppdraget Nordisk information för kunskap om kön, NIKK från Nordiska ministerrådet samt Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet, GiG fick förnyade uppdrag. Flera mindre uppdrag, varav det största en förstudie för svenska ESF-rådet, genomfördes under året. Det blev också klart att vi, som en av parterna i plattformen Påverkan, samverkan, medverkan, fick finansiering för att öka genomslaget för Horisont 2020:s delprogram Science with and for Society, SwafS. Därutöver meddelade regeringen i september sin avsikt att genomföra en satsning på jämställdhetsintegrering i högskolesektorn med oss som stödfunktion. Redan innan dess hade vi påbörjat ett arbete med jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet. Till denna pilotsatsning kom också Chalmers att ansluta sig.

Inför den kommande forskningspolitiska propositionen genomförde sekretariatet en dialogturné till de genusvetenskapliga miljöerna på landets lärosäten. Sekretariatet sammanställde en skrivelse med dessa miljöers synpunkter inför den kommande propositionen. En forskningsöversikt över nationell och internationell forskning om forskningsfinansiering, jämställdhet och genus, Fördelning eller förfördelning?, togs också fram. En organisation i ständig utveckling ställer stora krav på organisationen och dess medarbetare. För att kunna hantera växt och utveckling krävdes en delvis ny organisering och arbetet med att forma och implementera denna genomsyrade också året. En ny kommunikationsstrategi togs dessutom fram, liksom en ny grafisk profil och arbetet med att skapa en ny webbplats påbörjades.