g-konferenserna

Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerar vartannat år Sveriges största konferenser för genusforskning, i samverkan med andra universitet. Nästa konferens genomförs i Göteborg 7-9 oktober 2019.

Här hittar du all information om g19 7-9 oktober 2019

År 2012 återupptog Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera konferensen g12 i Göteborg. Två år senare arrangerades g14 i samverkan med UCGS, Umeå universitet, och g16 arrangeras i samverkan med Tema genus, Linköpings universitet. Nästa g-konferens arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg 7-9 oktober 2019.

Förhoppningen är att kunna arrangera g-konferenserna återkommande vart annat år. Konferenserna syftar till att samla det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning idag utgör, och därigenom skapa förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya konstellationer. Konferensernas huvudsakliga målgrupp är forskare, men är öppen för vem som helst att anmäla sig till.

Genusforskning är ett ungt forskningsfält där det ständigt pågår utveckling kring begrepp, metoder och forskningsobjekt. Idag finns forskare med genusinriktning inom så gott som samtliga akademiska discipliner och tvärdiscipliner, samtidigt som det finns forskare inom ämnet genusvetenskap. Övergripande teman och key note sessioner diskuteras fram av en vetenskaplig kommitté. Vidare utgörs konferens programmet av inskickade abstracts från forskare, aktivister coh praktiker inom genus- och jämställdhetsfältet.

Bildgalleri