Program

På g-konferenserna samlar vi allt konferensmaterial i en programbok. I denna finner du bland annat program, presentationer av konferensens talare, alla antagna abstracts, praktiskt information och anteckningsmöjligheter.