Vetenskaplig kommitté

I den vetenskapliga kommittén för g14 ingick:

 • Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.
 • Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns universitet
 • Anna Croon Fors, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet
 • Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet
 • Charlotte Holgersson, ordförande i Sveriges Genusforskarförbund docent i
 • genus, organisation och ledning vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Anita Hussénius, föreståndare för Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet
 • Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet
 • Svante Norrhem, professor i idé- och samhällsstudier vid Umeå och Lunds universitet
 • Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet
 • Ann Öhman, professor i genusvetenskap vid Umeå universitet