g16

Genusforskarkonferensen g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering gick av stapeln 23-25 november 2016 i Linköping. Konferensen samlade hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige.

Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister och syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer. Innehåll på g16 relaterade till aktuella samhällsutmaningar, lokalt och globalt, och diskuterade hur genusforskning kan bidra till att förstå och interagera med större skeenden i den värld vi lever i. Konferensen namn, Gränser, mobilitet och mobilisering syftar på geopolitiska, sociala och klimatrelaterade händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar oss till handling.

Konferensen samlade nära 400 deltagare och bjöd på fördjupade och problematiserande diskussioner kring gränser, mobilitet och mobilisering.

Relaterat material