Parallella sessioner, Block III

Nedan finner du alla sessioner och paneler som kommer gå parallellt på torsdag 24/11, kl 9.00-10.15. Sidan kommer uppdateras med namn på lokaler. Abstract till respektive panel eller presentation kommer du att kunna läsa i konferensboken som delas ut vid registreringen.

Panel: Genusvetenskapliga perspektiv på mobilitet

Lokal: Solot

Deltagare:
Dag Balkmar, Örebro universitet
Elin Kusmin, Östergötlands museum
Emma Friberg, Östergötlands museum
Emelie Otterbeck, Fotograf
Tanja Joelsson, Uppsala universitet

Modereras av: Malin Henriksson, VTI

Panel: Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s kvinnokonvention CEDAW?

Lokal: Duetten

Deltagare:
Aase Smedler, Sveriges Kvinnolobby
Gunvor Ngarambe, Internationella Kvinnoförbundet, IKF, och CEDAW-nätverket
Maria Nilsson, Stockholms Universitet, CEDAW-nätverket

Ordförande: Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Panel: EU-finansiering – är det något för genusforskare att bry sig om?

Lokal: Sonaten

Deltagare:
Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning
Liisa Husu, Örebro universitet
Maria Lindholm, Vetenskap och allmänhet

Modereras av: Charlotte Holgersson, Sveriges genusforskarförbund

Panel: Trans*feminism – Conflicts, Communalities, Contingencies (In English)

Venue: Operan

Participants in this panel are:
Erika Alm, University of Gothenburg
Signe Bremer, Uppsala University
Nina Lykke, Linköping University
Diana Mulinari, Lund University
Josephine Krieg, independent scholar
Lukas Romson, independent trans expert

Moderated by: Irina Schmitt, Lund University and Wibke Straube, Karlstad University

Panel: Minnespolitik och begär

Lokal: Pressläktaren

Deltagare:
Claudia Lindén, Södertörns Högskola
Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet
Synne Myreböe, Umeå universitet
Johanna Sjöstedt, Göteborgs universitet
Ulla Manns, Södertörns högskola

Ordförande: Desireé Ljungcrantz, Linköpings universitet

Panel: Gränslandsflickor – Samhällsvetenskaplig forskning om samtida ung femininitet

Lokal: Operetten

Deltagare:
Julia Rönnbäck, Malmö högskola
Maria Andersson Vogel, Stockholm universitet
Karin Milles, Södertörn högskola

Modereras av: Linda Arnell, Umeå universitet

Session: Theorizing Cultural Heritage (In English)

Venue: Musikalen

  • “Heritage as Deep time nature:culture phenomena” by Christina Fredengren, Stockholm University
  • “Wrapped in Technology” by Arndís Bergsdóttir, University of Iceland
  • “Using emotions in the Museum of Medicine – the making of doctors, nurses and patients” by Cecilia Rodéhn, Uppsala University and Hedvig Mårdh, Uppsala university

Chair: Madina Tlostanova, Linköping University