Vetenskaplig kommitté

I den vetenskapliga kommittén gör g16 ingick:

 • Susanne Andersson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
 • Pirjo Elovaara, docent vid Institutionen för teknik och estetik, Blekinge tekniska högskola
 • Wera Grahn, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för Tema/Tema Genus, Linköpings universitet
 • Tanja Joelsson, fil. dr och postdoktor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 • Victoria Kawesa, doktorand vid Tema genus, Linköpings universitet
 • Maja Lundqvist, fil. mag i genusvetenskap och kommunikatör vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Paula Mulinari, fil. dr och universitetslektor vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola
 • Lena Sawyer, docent vid Institutionen för socialt arbetet, Göteborgs universitet
 • Wibke Straube, fil. dr och universitetslektor vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
 • Maria Udén, professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
 • Kajsa Widegren, fil. dr och forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • May-Britt Öhman, fil. dr och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet