Nordisk information för kunskap om kön

De nordiska jämställdhetsministrarna har beslutat att NIKK – Nordisk information för kunskap om kön ska verka som ett samarbetsorgan vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i Sverige. Uppdraget pågår från oktober 2012 till och med år 2020. NIKK arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

NIKK:s uppdrag består av två delar. NIKK har ett brett kunskaps- och kommunikationsuppdrag, och i uppdrag att vara ett projektsekretariat. NIKK ska bland annat samla in och förmedla forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt perspektiv, synliggöra det nordiska jämställdhetspolitiska samarbetet, bistå Nordiska ministerrådet med kommunikationskanaler, idéer och material samt förvalta ministerrådets jämställdhetsfond.

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK

Kontaktperson
Elin Engström, verksamhetsledare för NIKK Telefon:  +46(0)766-22 92 39 E-post: elin.engstrom@genus.gu.se